ANDRZEJKI '2015

Tradycyjnie jak co roku spotkaliśmy się na Andrzejkach, organizowanych od 1995 roku przez LC Poznań Pro Futuro. Cztery lata temu dołączyli do nas członkowie męskiego klub LC Poznań Concordia. 21 listopada 2015 r. przy muzyce zespołu Tequila Band bawiło się 120 naszych gości. Dzięki przygotowanym przez nas atrakcjom wieczoru, charytatywne fundusze powiększyły się, dzięki czemu będziemy mogli skutecznie realizować nasze cele wspierania potrzebujących. Zabawa była przednia - większość gości już zadeklarowała udział w przyszłorocznej imprezie.
Przez wiele lat nasza działalność skupiała się na pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym, dzieciom autystycznym. Podejmowałyśmy działania wzmacniające u dzieci świadomość własnej wartości oraz pozwalające im odzyskiwać naruszone poczucie bezpieczeństwa.
W 2011 roku postanowiliśmy pomóc Klubowi Młodych, który powstał za zgodą władz Polskiego Związku Niewidomych w Poznaniu. Klub ten zrzesza osoby młode, które większość czasu spędzały w domu, nie mogły rozwijać swoich zainteresowań, nie miały kontaktu z rówieśnikami, nie miały pracy.
Pierwszym etapem pomocy dla nich był zakup w 2013 roku białych lasek. Dzięki temu osoby te mogły poznać techniki samodzielnego poruszania się z białą laską i nabyć wiary we własne możliwości.
Wreszcie sami podopieczni podejmowali inicjatywy i próbowali realizować swoje pomysły. Niektórzy rozpoczęli naukę na poziomie średnim, zmobilizowani rozmowami i doświadczeniem innych. Wiele osób rozpoczęło studia, podjęło aktywne poszukiwania zatrudnienia.
Dzisiaj Klub Młodych i Aktywnych Osób Niewidomych i Niedowidzących „DO PRZODU” szuka możliwości rozwoju i środków finansowych na ich realizację.
Członkowie LC Poznań Pro Futuro wspólnie z LC Poznań Concordia i tym razem postanowili zaangażować się w pomoc naszym podopiecznym. Pozyskane fundusze z imprez Andrzejkowych oraz kwota, którą uzyskamy z grantu z LCIF, pozwolą na zakup sprzętu komputerowego i drukarki Braila dla Klubu "Do Przodu". Wiemy jakie to ważne dla osób niewidomych i niedowidzących!

To dla osób z niepełnosprawnością OKNO NA ŚWIAT, dzięki któremu dowiedzą się i zrozumieją, co dzieje się na ŚWIECIE.

Danuta Dębicka
Prezydent LC Poznań Pro Futuro kadencji 2015/2016
zdjęcia - Krzysztof Muszyński z LC Poznań Concordia