By Kacper widział...

W życiu bywają chwile ważne i najważniejsze oraz takie, które dzielą życie na: przed i po…

W przypadku Kacpra, wychowanka Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, nad którym opiekę zgodnie roztoczył Lions Club Poznań Patria i Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu (www.takpoprostu.org), taką cezurą jest niewątpliwie dzień 20 stycznia 2015 r. Wtedy właśnie niestrudzona w niesieniu życzliwej pomocy pani profesor Krystyna Pecold, członkini LC Poznań Pro Futuro, przeprowadziła udaną operację oka Kacpra. Tym samym zrealizowała jego największe marzenie, a dokonany przez panią Profesor zabieg daje Kacprowi szansę na lepsze pokierowanie swoim życiem.

Fakt bezinteresownej pomocy dzieciom, okazanie  im zainteresowania, ciepły stosunek do tych, których życie – mimo młodego wieku – potraktowało okrutnie, jest bezcenny.

Trudno słowami wyrazić naszą ogromną wdzięczność i radość, ale uśmiech Kacpra mówi sam za siebie.

Agnieszka Pantkowska
LC Poznań Patria