Dar od poznańskich Lionów

4 sierpnia 2016 r. w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie darowizny od Lions Club Poznań Pro Futuro oraz Lions Club Poznań Concordia. Klub Młodych i Aktywnych Osób Niewidomych i Niedowidzących „DO PRZODU”, działający przy Polskim Związku Niewidomych w Poznaniu otrzymał specjalistyczny zestaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, lupy elektroniczne oraz drukarkę Braille’a o łącznej wartości 21 000 USDZakup sfinansowany był z darowizn obu klubów oraz z grantu z Lions Clubs International Foundation (Oak Brook, USA).
Celem działalności Klubów Lions jest pomoc osobom niedowidzącym i niewidomym w wejściu na rynek pracy, co umożliwi im integrację zawodową. Obszary działania w zakresie realizacji pomocy to również:
- pomoc w rehabilitacji podstawowej czyli nauki wykonywania podstawowej funkcji dnia codziennego osób niedowidzących;
- nauka języków obcych w ramach zajęć organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego w oparciu o wykorzystanie sprzętu komputerowego;
- prowadzenie działalności edukacyjnej, zmierzającej do poszerzenia wiedzy i horyzontów osób niedowidzących na temat tego, co się dzieje w Europie i na świecie w społecznościach, borykających się z problemem niedowidzenia.
Inspiracją do zainteresowania się potrzebami osób niewidomych i niedowidzących była członkini LC Poznań Pro Futuro profesor Krystyna Pecold.
Oko jest oknem, które pozwala poznać otoczenie, zdobyć wiedzę, zawód. To okno bywa zamykane na skutek chorób, wobec których jesteśmy bezsilni” mówiła prof. Krystyna Pecold, znana okulistka, wspierająca środowiska osób mających problemy ze wzrokiem.
Odnaleźć się we współczesnym świecie pomagają technologie.
Komputer dla niewidzących jest oknem na świat- mówił Aleksander Rodziewicz prezes Polskiego Związku Niewidomych w Wielkopolsce.
Z darów ma korzystać młodzież z klubu Młodych i Aktywnych Osób Niewidomych i Niedowidzących „DO PRZODU”, który od dziesięciu lat działa przy wielkopolskim oddziale Polskiego Związku Niewidomych. Podarowany sprzęt pomoże wielu młodym niewidomym i niedowidzącym, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w kursach i szkoleniach zawodowych - jak przekazała nam Przewodnicząca Zarządu Klubu Magdalena Orzeszko. Podarowany sprzęt komputerowy pomoże także seniorom, z którymi Klub Młodych chce się dzielić – mówiła Magdalena Baer sekretarz Klubu.
Akt darowizny podpisał Gubernator Okręgu 121 Polska Radosław Bielicki, Prezes PZN Aleksander Rodziewicz i Sekretarz Zarządu PZN Jerzy Szulc.
Na uroczystym wręczeniu darowizny był obecny Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak. Przyznał, że sam miał problemy ze wzrokiem, dlatego dobrze zna sytuację osób niewidomych i niedowidzących. Zachęcał do fizycznej aktywności mimo problemów ze wzrokiem. Zapowiadał, że chciałby, aby Miasto w większym stopniu wykorzystywało potencjał osób niewidomych. Postaramy się, by osobom z różnymi niepełnosprawnościami żyło się w Poznaniu lepiej.
Podziwiam ludzi, którzy z determinacja podejmują wyzwanie własnym słabościom, chcą je pokonać i osiągnąć jak najwięcej. Cieszymy się, że tak efektywnie mogliśmy wspomóc niewidomych i niedowidzących z Klubu Młodych. Dar w postaci specjalistycznych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki drukującej w alfabecie Braille’a to ogromna pomoc nie tylko dla Klubu - na pewno będzie maksymalnie wykorzystana w rehabilitacji i aktywacji zawodowej.

Danuta Dębicka
Prezydent LC Poznań Pro Futuro